Úvod

Pro spotřebitele

Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení sporů

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění

V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodaří stranám urovnat přímo, má spotřebitel právo využít mimosoudního řešení sporu u věcně příslušného subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.

Více informací týkajících se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů naleznete na webové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz.

                                                                                   ČESKÁ VEJCE CZ, a.s.

Záruka kvality

Od závěru roku 2006 jsou všechny výrobní farmy společnosti ČESKÁ VEJCE CZ, a.s., úspěšně certifikovány podle mezinárodní normy BRC. Jedná se o celosvětově nejpoužívanější normu dodavatelů zboží do obchodních řetězců, která patří mezi schválené standardy tzv. Global Food Safety Initiative (GFSI). Tato iniciativa si klade za cíl sjednotit normy používané pro certifikaci dodavatelů obchodních řetězců. Z jednoduchého důvodu – v současnosti je při dodávkách potravinářského zboží kladen stále větší důraz na dodržování kvalitativních, hygienických, veterinárních a jiných předpisů jak při samotné výrobě, tak i při distribuci a prodeji. Výrazně tomu mohou napomoci právě sjednocené normy.

Certifikace BRC je pro obchodní partnery i pro spotřebitele zárukou dodržení přísných požadavků v oblasti systému kritických bodů (známé pod označením HACCP), ve výrobním prostředí a zařízení, v oblasti osobní hygieny pracovníků a v dalších jednotlivostech výrobního procesu. 

Díky tomu certifikace BRC přispívá k zajištění bezpečnosti, kvality a legálnosti dodávaných potravin, což splňují právě i čerstvá vejce od společnosti ČESKÁ VEJCE CZ, a.s.

                                                                                                                                            

Certifikáty společnosti ČESKÁ VEJCE CZ, a. s., naleznete v sekci Ke stažení.