Naše produkty

Nabízíme vejce ze dvou způsobů chovů nosnic.

Vejce nosnic v halách a vejce nosnic v klecích.

 

2CZ – Vejce nosnic v halách

Vejce s kódem začínajícím 2CZ splňují komfortní požadavky pro nosnice i kvalitu finálního produktu. Slepice z podestýlkového chovu               v halách jsou spokojené a zdravé. Vejce snášená nosnicemi na podestýlce jsou velmi brzy dopravována na třídírnu, tedy zaručeně čerstvá, čistá a splňují požadavky ze strany i těch nejnáročnějších zákazníků.

Cereální vejce s kódem 2CZ pocházejí od nosnic chovaných na podestýlce v halách a krmených min. 3 druhy obilovin tvořící minimálně 60 % objemu krmné směsi. Nejčastější kombinace je pšenice, kukuřice, ječmen, popř. žito a triticale. Obsah kukuřice například zvyšuje obsah xantofylů ve žloutku a pozitivně ovlivňuje jeho barvu.

3CZ – Vejce nosnic v klecích

Česká čerstvá vajíčka z naší vlastní produkce, vajíčka ze 100% původem v ČR. Vejce pocházejí od spokojených slepiček s důrazem na tzv. „welfare zvířat“  neboli „pohodu zvířat“. Nosnice žijící v obohacených klecí mají předepsané požadavky na životní prostor, což je sledováno při ohlášených i neohlášených kontrolách ze strany státních orgánů. Součástí obohacené klece je neomezený přístup ke krmivu a k vodě i pro slabší jedince, kdy ve velkém hejnu přežijí zpravidla jen Ti nejsilnější. 

Dále klec obsahuje hřady (bidýlka), místa k obrušování drápů, umělou trávu či snášková hnízda. Halový chov imituje letní snáškovou sezonu, kdy má nosnice 12-14 hodin světelný režim a konstantní teplotu kolem 24 C. Na hale tedy není ani zima, teplo, průvan, tma a jsou zde téměř ideální životní podmínky. 

Vejce z klecového chovu má své výhody jimiž jsou čerstvost a čistota. Vejce se po snášce skutálí po šikmém dně podlahy na tzv. vaječný pás, který je mimo dosah slepic. V třídírně vajec dochází ke kontrole a značení vajec, balení do obalu a následné expedici k cílovému zákazníkovi. Trus propadá porézním dnem podlahy a je odváděn z haly pryč mimo životní prostředí nosnic. Důkazem, že jsou slepičky na hale spokojené, je vysoká produkce a velikost vajec.

Z našich chovů máme denně vysoké zastoupení vajec různých velikostí. 

Další výhodou vajíček s kódem 3CZ je cena, která je u vajec ze všech různých způsobů chovů nejpříznivější.