Pro akcionáře

Dokumenty, podklady a materiály pro akcionáře ČESKÁ VEJCE a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI - ÚPLNÉ ZNĚNÍ PLATNÉ OD 21. 12. 2021

Stanovy společnosti  ČESKÁ VEJCE CZ, a. s., IČO 25920901, se sídlem Konecchlumského 1075, 506 01 Jičín, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 1928, vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové. 
Kompletní znění ZDE.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

Výroční zprávu vyhotovila společnost ČESKÁ VEJCE CZ, a. s., IČO 25920901, se sídlem Konecchlumského 1075, 506 01 Jičín, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 1928, vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové. 
Kompletní znění Výroční zprávy ZDE.

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva akciové společnosti ZDE