Úvod

Pro spotřebitele

Skladování a doporučení

Kupujte jen kvalitní vejce

Nákup vajec by měl být uskutečňován v takových prodejnách, kde jsou vejce řádně uskladněna podle příslušných vyhlášek a zároveň je deklarován jejich původ pomocí číselného kódu na skořápce. Nedoporučujeme nakupovat vejce v místech, kde není dodržováno řádné uskladnění vajec nebo kde jsou vejce vystavena přímým slunečním paprskům. Jedná se především o tzv. prodej z aut, ve stáncích na tržištích a v nevybavených prodejnách.

Charakteristika vajec třídy A:

  • skořápka a blána jsou normální, čisté, nepoškozené;
  • výška vzduchové bubliny nepřesahuje 6mm a je nepohyblivá;
  • bílek je průhledný, čirý, želatinové konzistence, bez cizích látek jakéhokoliv druhu;
  • žloutek je při prosvětlení viditelný pouze jako stín, bez zřetelně rozeznatelných obrysů, při otáčení se výrazně nevzdaluje od středu vejce, bez cizích látek jakéhokoliv druhu;
  • vejce vykazuje nepostřehnutelný vývoj zárodku;
  • vejce je bez cizího pachu;
  • vejce třídy A se neomývají nebo jakýmkoliv jiným způsoben nečistí před tříděním ani po třídění, tato vejce se nekonzervují nebo nechladí v prostorách či objektech, kdy je teplota uměle udržována pod +5°C;
  • u těchto vajec barva skořápky nemá vliv na jeho kvalitu. Barva skořápky, ať už bílá či hnědá, je dána chovným plemenem;
  • minimální trvanlivost u vajec je 28 dnů od data snášky. Na obalech musí být tato minimální trvanlivost vždy uvedena.

Skladování vajec

Vejce se během skladování v prostorách třídíren společnosti ČESKÁ VEJCE CZ, a.s., i během přepravy k odběratelům uchovávají v teplotě, která je nejvhodnější k zajištění a udržení jejich jakosti.

Dle Nařízení Evropské komise (ES) č. 557/2007 a dle Sb. zákonů č.326/2001 se vejce uchovávají v chladu při nekolísavé teplotě od +5°C až do +18°C. Vejce jsou při přepravě a skladování udržována v čistotě, v suchu, bez cizích pachů a zároveň účinně chráněna před nárazy, působením světla i extrémními výkyvy teploty. V opačném případě by totiž mohlo dojít k orosení vajec a případnému vzniku plísní.
Koncovým spotřebitelům doporučujeme vejce uchovávat v chladu při teplotách od +5°C do +8°C. Vejce mají být v obalech, ale i při dalším skladování vždy uložena špičkou dolů.

Skladovací podmínky najdete vždy uvedené na obalech výrobků společnosti ČESKÁ VEJCE CZ, a.s.