Úvod

Pozvánka na valnou hromadu 2.10.2020

28. 8. 2020

Představenstvo společnosti ČESKÁ VEJCE CZ, a.s., se sídlem č.p. 214, 257 64 Zdislavice, IČO 25920901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 9438 ("společnost"), tímto svolávána mimořádnou valnou hromadu (dále též jen "valná hromada"), která se bude konat dne 2.10.2020 od 10:00 hod., na adrese Babická 2329/2, 149 00 Praha 11 Chodov.