Úvod

Produkty

Informace o výrobě vajec

Výživa a odchov kuřic                                                                                                                            

Ve stáří 18 týdnů je kuřička přivezena na produkční halu. V jejích 20 týdnech se z ní stává dospělá slepice. Slepice se chovají v klecové technologii, která má vyšší evropský standard. Klecová technologie se sice liší od ideálu chovu slepic na podestýlce nebo na venkovském dvorku, ovšem tato výroba vajíček je daleko hygieničtější. Klecové technologie mohou být užší nebo širší, podle toho jsou také odvozeny rozměry klecí. Klece musí splňovat evropský standard a to je 550 cm2 podlahové plochy na slepičku.

Výroba a třídění vajec

Výroba a třídění vajec je na farmách společnosti ČESKÁ VEJCE CZ, a.s., pod stálou veterinární kontrolou. Čerstvě snesená vejce jsou od chovných slepic dopravena pásovými přepravníky ihned k třídírnám vajec, které jsou přímo na produkčních farmách. Čerstvá vejce jsou tříděna v hygienickém prostředí, jež umožňuje snadný pravidelný úklid.

Vejce jsou v třídírnách pečlivě prohlížena a tříděna opticky i pomocí tzv. prosvícení. Prasklá vejce, u kterých je porušena i blána, se z prodeje spotřebitelům vyřazují. Mohou se však dále využít třeba jako krmivo. Pokud je porušena jen skořápka, avšak nikoliv závažně, jsou taková vejce umístěna do proložek a odváží se k zpracování na vaječné produkty.

Proč jsou vejce prosvěcována? Protože při prosvícení se ukáže i velmi drobné porušení skořápky, tzv. křap, který není pouhým okem vidět. Takové vejce je z dodávky pro spotřebitele vyřazeno. Po roztřídění jsou jednotlivá vejce vážena a podle toho tříděna do jednotlivých kategorií.

Přeprava do obchodů, skladování v obchodech

Společnost ČESKÁ VEJCE CZ, a.s., je centrem pro objednávky zákazníků a vystupuje jako jejich obchodní partner. Centrála této společnosti řídí dodávky vajec do tržní sítě v celé České republice, stejně jako dodávky vajec do zahraničí.

Čerstvá vejce jsou přepravována vlastní dopravou farem společnosti ČESKÁ VEJCE CZ, a.s., nebo vozy najatých dopravců. Objednávky jsou zaváženy na místo určení dle přání zákazníků. Ať už do distribučních center, nebo přímo do prodejen. Doprava čerstvých vajec je uskutečňována nákladními automobily vybavenými chladicím zařízením, aby po dobu přepravy byla zachována předepsaná teplota pro skladování a přepravu vajec dle příslušných předpisů i nařízení.

Bezpečnost na farmách

Bezpečnosti na jednotlivých farmách společnosti ČESKÁ VEJCE CZ, a.s., je věnována maximální pozornost. K dodržování bezpečnosti slouží několik následujících pravidel.

  • každá farma by měla být ohrazena,
  • při vstupu do ohrazeného areálu se prochází přes první dezinfekční pruh. Druhý dezinfekční pruh je instalován u vchodu do samotné haly. Stejně tak se mezi drůbež v hale může vstupovat pouze v ochranném oděvu,
  • v hale musí být čisto. Pakliže k tomu dojde, musí být denně odstraňovány případné úhyny slepic. Tato praxe je rozdílná od řady zahraničních farem, kde není zvykem vybírat úhyny slepic každý den (mnohdy se jedná o periodicitu v řádu dnů, někdy i týdnů),
  • každý den musí veterinář projít všechny haly. Zde musí zkontrolovat celkový zdravotní stav drůbeže, kvalitu skořápek vajec či případné úhyny slepic. Ty jsou podrobeny laboratorní kontrole. Veterinář pravidelně odebírá vzorky k laboratornímu vyšetření možného výskytu salmonelózy či vzorky krve drůbeže, jež zpětně ukazují hladiny protilátek proti infekčním onemocněním,
  • po snesení jsou vejce ihned sbírána a na pásech jsou dopravována do třídírny.