Úvod

Pozvánka na valnou hromadu 24.5.2019

23. 4. 2019

Představenstvo společnosti ČESKÁ VEJCE CZ, A.S., se sídlem č.p. 214, 257 64 Zdislavice, IČO 25920901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 9438 ("společnost"), tímto svolávána řádnou valnou hromadu (dále též jen "valná hromada"), která se bude konat dne 24.5.2019 od 11:00 hod., na adrese č.p. 214, 257 64 Zdislavice.