Detail aktuality

Pozvánka na valnou hromadu

10. 5. 2016
Představenstvo společnosti ČESKÁ VEJCE CZ, A.S., se sídlem č.p. 214, 257 64 Zdislavice, IČO 25920901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 9438 ("společnost"), zveřejnilo na internetových stránkách společnosti dne 10.5.2016 pozvánku na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 16.6.2016 od 10:00 hod., na adrese č.p. 214, 257 64 Zdislavice.

Pozvánku na valnou hromadu a návrh nového znění stanov a výroční zprávu 2015 naleznete zde.

Přílohy

Pozvánka na VH 16.6.2016.pdf – PDF, 2 MB Stanovy Česká vejce CZ, a.s..pdf – PDF, 6 MB Výroční zpráva 2015.pdf – PDF, 10 MB